Wednesday, September 21, 2011

Ukol sa Juan 17:1-5

Si Jesus mismo nagsasabi na IISA lang po ang TUNAY NA DIOS
at yun ang kanyang AMA. May TINURO ba si Jesus na 3 persons in one god?
WALA po

Wala nga pong sinasabi talaga na hindi dios si cristo sa sitas dearest. Dahil sabi nga po sa Juan IISA ANG DIOS NA TUNAY at yun nga raw ang AMA ni Jesus.

Ang Hebrew 1:8 nilikot lang ang salin nito mga dearest kaya nga meron nilabas din ang mga Katoliko na version na hindi tinatawag si Cristo na dios ng tunay na Dios.

Ukol sa ilusyon ng isang pari:  The Splendor of the Church: DIOS BA O HINDI SI CRISTO AYON SA AMA? Part 3Pagkat ayun sa tunay na Dios dearest. Sabi mismo ng tunay na Diyos wala po siyang nakikilalang dios liban sa kanya.

ISAIAH 44:8 “Kayo'y huwag mangatakot, o magsipangilabot man: hindi ko baga IPINAHAYAG sa iyo ng una, at ipinakilala? at kayo ang aking mga saksi. MAY DIOS BAGA LIBAN SA AKIN? oo, walang malaking Bato; AKO'Y WALANG NAKIKILALANG IBA.

Abay sabi na nga ni Cristo ang makilala raw ang AMA niya ang IISANG TUNAY NA DIOS. Sabi po ISA di po DALAWA o TATLO man mga dearest.

Yun ang PATOTOO ni Jesus mismo. Ilan raw ang TUNAY na DIOS? ISA lang ...at SINO iyon? ANG AMA ni Jesus. Ganun ang PATOTOO ni Jesus.

Kung dios din siya sa Hebrew 1:8 di SALUNGAT na yun PINATOTOO niya.

Pero napag alaman ng mga naglimbag ng salin ito na hindi gayon pala ang pagsalin nito kaya INILABAS nila ang panibagong at mas tamang salin na hindi sumasalungat sa patunay ni Cristo at ng Dios.

Di po ba mga dearest?

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...