Wednesday, December 15, 2010

PARI lang UMIINUM sa PANAHON ng MISA. Bakit???

Bagamat sinasabi nila PARATI sa kanilang MISA na
TAKE THIS ALL OF YOU AND DRINK
Hindi naman nila pinaiinum ang mga KATOLIKO di po ba?

Maraming KATOLIKO ang NAKAKAALAM nito. Aminado sila maging ang kamag-anak ko na mga KATOLIKO. Namatay nalang ang iba hindi sila NAKA-INOM sa kupita o kahit man lang plastic na baso dahil sino-SOLO lang po talaga ito ng PARI nila sa MISA.

Dati akong KATOLIKO. Hindi ko NARANASAN ni MINSAN ang uminom sa INIINUM ng mga PARI SA MISA. Katoliko pa ako nun marami kaming NAKAKAALAM nun. Maglulupasay man ang mga defensor Katoliko hindi po yun PANINIRA, KATOTOHANAN po yun.

Pero may NAGKAKAILA PA nito at nagBIBIGAY ng WARI BAGANG MAGANDANG DAHILAN. Oo nga naman. Iyon lang talaga ang MATATANGAP maging ng mga ordinaryong KATOLIKO. Hindi naman TALAGA sila PINAIINUM. So DAHILAN nalang ang NATATANGAP nila.

Parang tulad rin po ng DAHILAN ng MATANGDANG AHAS na NANLINLANG kina Eba at Adan. Ano sabi "HINDI KAYO MAMATAY".  Itong ating mga defensor Katoliko NATURAL ipinagDADAHILAN din NILA ang MALING GAWAIN at HINDI PINATUTUPAD ang INUTOS ni Hesus.
Ang sabi po ng isang defensor katoliko na si dear Bibe:
PINALALABAS NILA na HINDI PINAPAYAGANG UMINOM ng DUGO ni KRISTO ang mga KATOLIKO at PARI LANG ang GUMAGAWA NIYON.
Hindi naman po. Sinasabi lang po namin ang TOTOONG NANGYAYARI sa inyong MISA. Anomang DAHILAN yan MAGANDA man o PANGIT. May bahid man ng UNAWA o WALA. Ang mga KATOLIKO sa MISA ay HINDI KASAMA sa bahagi sa pagINUM.

Natatawa naman ako nitong si dear Bibe. Pinalalabas daw na HINDI PINAPAYAGANG UMINOM. E bakit PINAPAINOM na ba NINYO? Abay wag kang magREKLAMO sa amin. ALAM yan my dear Bibe ng KAPWA mo KATOLIKO. Tignan ninyo sa MISA po. NAKABAHAGI ba ang mga KATOLIKO na sumisimba sa PAG-INOM?

Pagpasensiyahan ninyo na pero sabi nga ng kasama ko nung nasa katoliko pa ako NAPAKA-SUWAPANG naman ng PARI at hostiya lang ang binabahagi. Panay  ang daldal na TAKE THIS AND DRINK tapos SIYA lang naman pala IINOM.

Dahil sa PINUNA ang GAWAIN nila, ang ating dear Bibe sa Tumbukin Natin na blog ay nagSITAS para DEPENSAHAN ang SINUSUWAPANG na bahagi sa kanilang MISA.

At dahil nga po dun sa TINAPAY nga lang po TALAGA ang NATATANGAP ng isang KATOLIKO sa MISA. Sinasabi nila po na SAPAT na raw iyon. At nagbigay nga po sila sa SITAS din UPANG ipagtangol ang GAYON GINAGAWA ng KANILANG PARI sa MISA.

Ito po ang sabi at sinitas ni dear Bibe:
Ngayon, baka po sabihin nitong KAANIB ng INC na "WALA NAMAN TAYONG NAIBIGAY NA TALATA" ay BIGYAN po NATIN SIYA ng TALATA.

Basahin po natin ang mismong mga SALITA ni KRISTO sa John 6:48 at 51.Sabi Niya, "Ako ang TINAPAY NG BUHAY."
"Ako ang NABUBUHAY na TINAPAY na bumaba mula sa langit. Kung sino man ang kumain sa TINAPAY na ito, siya ay MABUBUHAY nang WALANG HANGGAN."

"Ang TINAPAY na ito ay AKING LAMAN na ibibigay ko para sa buhay ng mundo." 
TAKE NOTE po na HINDI SINABI ni HESUS na "Ako ang TINAPAY AT ALAK ng buhay ..."
NAPAKALINAW po na TINAPAY o KATAWAN pa lang NIYA ay SAPAT NA para MAGKAROON ng BUHAY na WALANG HANGGAN ang isang TAO.
Ganun naman pala. TINAPAY o katawan palang NIYA ay SAPAT NA daw sabi ni dear Bibe.

E bakit pa IINOM ng ALAK na nagLALARAWAN ng DUGO ni Jesus  sa MISA kung GAYON pala naman e SAPAT na pala ang TINAPAY?

Abay SINO-SOLO lang ng PARI ang pagINOM. SUWAPANG nga parati naririnig ko sa mga kasamahan ko dati nun Katoliko pa ako sa pinag-gagawa ng mga PARI.

At ang natural na dahilan lang ni Dear Bibe para MAIBSAN pagTATALO ng mga KATOLIKO ukol dun ang gayun gawain daw po ay:
Kaya walang pagkakaiba kung TINAPAY lang o ALAK lang ang ating matanggap.
Meron po. KUNG SAPAT napala kamo ang TINAPAY e bakit pa UMIINOM ang PARI ninyo sa MISA. At pauulit ulit ang mga KATAGANG "TAKE THIS ALL OF YOU AND DRINK..." hindi naman sinasabi na "o mga kasama ako lang IINOM at TINAPAY lang sa inyo dahil sapat na sa inyo ito" ganun ba sinabi sa MISA?

Abay paulit ULIT po NAGSISINUNGALING ang mga PARI sa MISA. Panay ang DALDAL nila nito PANSININ po ninyo kayo na magsuri sa MISA ninyo.

Offer ng OFFER ang PARI ninyo DRINK daw kamo. O naka INOM ba kayo?

At ang pagmamatuwid ni dear Bibe dahil NA TUMBOK NATIN ang MALING pagsagawa nila ng utos. Hindi naman ito katakataka ito pa po ang pasaring niya:
Sa INC (1914), KAHIT pa po ISANG ESKAPARATENG TINAPAY ang IPAKAIN at ITULAK pa ng ISANG PITSEL na FRUIT JUICE ay WA EPEK pa rin po. WALA pa rin SILANG KALIGTASAN. Bagkus ay baka MAIMPATSO pa SILA.

At least, SULIT naman ang ABULOY NILA.
Well, yan kasi ang KAPRITSO ng KOKOTE ninyo, dahil kahit man lang FRUIT JUICE wala kayong maihain na PANULAK sa mga kapwa ninyo Katoliko.  Pa ALOK ALOK pa mga PARI ninyo. Siya lang pala IINOM. Di po ba KASUWAPANGAN yun? nagtatanong lang po.

Si Jesus ng magSAGAWA nun gayon po BINAHAGI niya hindi lang ang TINAPAY kungdi maging ang KATAS NG UBAS o ALAK na pinalalarawang sa kanyang DUGO.

HINDI po Siya NAGDADAHILAN para IPAGKAIT ang pagINOM. Dahil BAHAGI yun sa BANAL NA HAPUNAN my dear Bibe.

Pagkatapos ninyong IPAGKAIT ang pagINOM. Sasabihin naman e SAPAT na ang TINAPAY. Mukhang ginagaya ni dear Bibe ang KATUSUHAN ng MATANDANG AHAS at pinapaako sa SINITAS ang kanyang NAIS na IPINAUNAWA.

O wag po muna kayo magmaktol tuloy lang po ng pagbasa ng MALAMAN ninyo kung bakit ko nasabi ito.

So ibig pong sabihin HINDI NA MAHALAGA pala ang DUGO ni Jesus o HINDI NA MAHALAGA na TANGAPIN ng mga KATOLIKO ang pagINOM ng ALAK na lumalarawan sa DUGO ni Jesus sa mga Katoliko na dumadalo sa MISA.

Mantakin mo ba naman SAPAT na raw sabi ni dear Bibe. Nakakatuwa talaga ang isipan ni dear Bibe. Kami pa raw ang MAIMPATSO. Hindi naman po baka kayo dear Bibe. NABULUNAN ata UNAWA mo.

Ang TOTOO po ang SINITAS ni dear BIBE para lang MAKALUSOT at MAIPAGTANGOL ang MALING PANINIWALA niya ay HINDI niya ITINULOY sa verse 53 UKOL po sa kahalagahan na MAKABAHAGI sa PAG-INOM. Tama naman ang sabi ni Hesus sa paglalarawan sa TINAPAY mahalaga pero GAYON din ang pagtangap sa KANYANG DUGO.

SAPAT na nga ba na TANGAPIN lang ANG TINAPAY at HINDI UMINOM dear Bibe?
53 Sinabi ni Jesus, PAKATANDAAN NINYO: MALIBANG kainin ninyo ang laman ng Anak ng Tao at INUMIN ang kanyang dugo, HINDI KAYO MAGKAKAROON NG BUHAY.
O kita na po ninyo mga kababayan. Di NAIMPATSO pala itong UNAWA ni dear Bibe kaya nga balik ko sa iyo ang daldal mo my dear "KAHIT pa po ISANG ESKAPARATENG TINAPAY ang IPAKAIN at ITULAK pa ng ISANG PITSEL na FRUIT JUICE ay WA EPEK pa rin po". Bakit?

DAHIL sabi ni Jesus my dear "MALIBANG kainin ninyo ang laman ng Anak ng Tao at INUMIN ang kanyang dugo, HINDI KAYO MAGKAKAROON NG BUHAY."

O kita na ninyo mga kababayan, ibalik natin pa ang daldal ni dear Bibe na TUMBOK NA TUMBOK sa kanya "WALA pa rin SILANG KALIGTASAN. Bagkus ay baka MAIMPATSO pa SILA"

Kita mo na sa INYO dear Bibe TUMUTUKOY ang daldal mo. Take note MAHALAGA po na MAKABAHAGI ang TUNAY NA LINGKOD sa pagINOM sa kanyang dugo sabi ni Jesus para MAGKAROON NG BUHAY.

Palibhasa kasi HAYAG NA HAYAG naman GAWAIN nila na IPINAGKAKAIT nila ang PAGINOM sa kanilang mga kapwa KATOLIKO. PINAGLOLOKO pa nila lalo na sa mga HINDI NAGSUSURI.

Animo'y nakaSITAS lang ay AKALA mo na ay NAGMAMALASAKIT TALAGA SILA sa KAPWA KATOLIKO nila PERO ANG TOTOO PINAGKAIT nila ang BUHAY. ITINAGO nila ang TUNAY NA DIWA ng ARAL ni Jesus. Tumutulad sa KATUSUHAN ng Matandang Ahas na nanlinlang kina Eba at Adan.

Hindi naman po katakataka ito. Ang NAGTURO kina Bibe po kasi ang KATUPARAN sa pinagPAUNA ni Pablo na mga MAGSASALITA NG KASINUNGALINGAN pagka ALIS NILA.


Naiintindihan natin si dear Bibe na IPAGTANGOL ang MALING GAWAIN nila dahil MASAKIT talaga isipin na HIDWA ang PINAGGAGAWA nila sa kanilang MISA. At napapaniwala po siya sa DAHILAN hindi sa KATWIRAN ng KASULATAN.

Sa Iglesia Ni Cristo po NAKAKABAHAGI ang LAHAT sa pagkain ng tinapay at PAGINOM. Gayon po kasi ang ARAL ni Jesus.

Ang mga KALABAN ni Jesus po NATURAL po na HINDI NILA SUSUNDIN ang ARAL at TAGUBILIN ni Jesus. Di po ba? TUMBOK NA TUMBOK natin ngayon ang mga SUMUSUNOD sa HIDWANG PANINIWALA.

Kahabag kahabag talaga ang mga KATOLIKO. Mantakin mo naman KAPWA nila KATOLIKO pinagKAKAIT nila ang PAG-INOM. Abay katakataka po ba na MABIBILAUKAN ang mga KATOLIKO sa pinagGAGAWA sa kanila ng kanilang mga autoridad katoliko. Hindi nila MATATANGAP ang BUHAY na pinagkakaloob ni Hesus.

MaBUBULUNAN talaga SILA dahil sabi ni Jesus uli:
MALIBANG kainin ninyo ang laman ng Anak ng Tao at INUMIN ang kanyang dugo, HINDI KAYO MAGKAKAROON NG BUHAY.
Kaya po sa mga KATOLIKO po na BUKAS ANG ISIPAN inaanyayahan po namin kayo SURIIN ang ARAL ng Iglesia Ni Cristo. Alamin ninyo ang KATOTOHANAN. Sa TUNAY na Iglesia po NARIRINIG nila ang TINIG ni Jesus at SINUSUNOD ito HINDI PO TINATAGO o NILILINGID sa inyo.

Mahalaga ang LAMAN AT DUGO ni Hesus na IPINALALARAWAN sa TINAPAY at ALAK o KATAS NG UBAS o WINE.

At sa TUNAY NA IGLESIA may bahagi kayo sa PAGKAIN ng TINAPAY at PAGINOM. Gayon ang ARAL sa IGLESIA NI CRISTO. Dahil ito po ang ITINURO ni Hesus.

Tignan ninyo sa MISA kung nakakabahagi ba kayo sa PAG-INOM. PANSININ ninyo ang PAG-AALOK ng PARI para kayo UMINOM pero HINDI naman TALAGA nila kayo BINABAHAGINAN. Sumunod po ba ang Autoridad Katoliko sa INUTOS ni Hesus sa pinaguusapang sitas? Obvious namang HINDI.

Manindigan po tayo sa KATWIRAN at ARAL ni Jesus na NASUSULAT sa BANAL NA KASULATAN.

1 comment:

  1. Nice logic.
    Nang-iinggit o nananakam lang ang mga Pari?

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...