Tuesday, October 11, 2011

21 Points to Settle Ryan's "Church Apostasy" or is it just APOSTASY

WHEN will this SAVAGE WOLVEs come? AFTER
THE APOSTLES had LEFT.

O ito dearest Ryan. Wag ka ng magpaikot ikot sa mga tanong mo. Lets finalize this dear:

1. Ryan dearest asked “Pleas clarify what you mean by "Church Apostasy".” Read my post dear there is no term as ARRANGED by your PREFERENCE in the BIBLE. Take note thats your PREFERRED ARRANGEMENT not ours.

2. What I am discussing is ECHOED simply in what is WRITTEN. An APOSTASY that will happen to the CHURCH as RELAYED by the APOSTLEs when they LEAVE. 

3. What will AFFECT the CHURCH when the apostle leave? the APOSTASY that simple.

4. For your information the bible does not dwell on your PREFERRED ARRANGEMENT of terms like your CHURCH APOSTASY.  For in the end we know you would ask where your preferred term is written.  You really didn't think you were the first to use naughty tactic now did you?

5. That is YOUR FORMULATION to which you YOURSELF KNOW the BIBLE does not dwell on your PREFERRED ARRANGEMENT. Do you agree? 

6. Ryan asked “Ang pagtalikod ba ay naganap sa lahat ng dako kung saan naroon ang simbahan?” Well, do you think the APOSTOLIC SUCCESSORs dear LEFT OUT a particular portion of the CHURCH? of course not.

7. I’m sure the APOSTOLIC SUCCESSORs dear would be REMISS in their DEMONIC DUTIEs of DISTORTING THE TRUTH if they only SUBJECTED a PORTION of the CHURCH. Don’t you agree? Course you do. No? well just say so dear. And lets see your side of the story.


8. Kaya kung ITATANONG po ninyo kung ang PAGTALIKOD ba ay NAGANAP sa LAHAT ng DAKO kung SAAN NAROON ang SIMBAHAN ay bagay na DI NA KAILANGAN pang pagtalunan. PAGKAT ang mga APOSTOLIC SUCCESSORs saan man DAKO ang mga hinirang ng Dios sabi ni Apostol PABLO “FROM YOUR OWN NUMBER MEN will arise and DISTORT THE TRUTH”

9. Kita mo na MULA SA KANILANG BILANG may mga TAONG TATAYO at BABALUKTUTIN ang KATOTOHANAN.

10. So WALA pong PROBLEMA sa mga APOSTOLIC SUCCESSORs kung SAAN mang DAKO ang mga CHURCH dahil DUN DIN NAMAN sa KANILANG BILANG MAGMUMULA raw ang mga APOSTOLIC SUCCESSORs mo dearerst.

11. Efficient ika nga. Saan man ang tupa dear NAROON ang APOSTOLIC SUCCESSORs dahil dun din po sa BILANG din naman nila MAGMUMULA itong mga MAMBABALUKTOT ng KATOTOHANAN.

12. O ito pa tanong ni Ryan “Ang pagtalikod ba ay ginawa na lahat ng myembro ng simbahan, mula sa Papa hanggang sa ordinaryong Kristyano?” Abay WALA pong PAPA sa biblia dearest. Pati si Apostol Pedro ginawa ninyo PAPA ni WALA naman po siyang KINALAMAN sa mga BINALUKTOT na ARAL ng mga APOSTOLIC SUCCESSORs dear.

13. Tandaan mo lang dearest ang APOSTOLIC SUCCESSOR magMUMULA sa bilang din naman NILA, ng mga miyembro. ABay kailangan pa bang immerize yan dearest. Parang sinasabi ninyo na MAHIHINA ang GAGANAP sa APOSTASY. Inilarawan nga sila bilang SAVAGE WOLVEs dear sa saling pilipino “GANID NA LOBO, na HINDI MANGAGPAPATAWAD sa KAWAN”

14. Take note dear ang pagTUTURING ni Apostol Pablo sa APOSTOLIC SUCCESSORs mo “GANID NA LOBO” na di magpapatawad sa KAWAN.

15. ano kamo “...maibabalik sa dati nitong kalagayan? ” ang dating Church of Christ? Abay sinagot ko na ito dear NUN PA. Di mo lang kasi inuunawa yun sagot ko. Hindi po yun ang LAYUNIN ng mga APOSTOLIC SUCCESSORs dear. Ang PATOTOO ng KASULATAN itong mga APOSTOLIC SUCCESSORs ang GAWAIN ay MAMBABALUKTOT ng KATOTOHANAN dear para MATALIKOD.

16. Abay nagpapatawa ka ata my gulay. Tandaan mo lang dearest PAGTALIKOD ang GAWAIN ng mga APOSTOLIC SUCCESSORs mo hindi po para ITUWID ANG IGLESIA kungdi para ITALIKOD.
17. I have been ANSWERING your question dear from day one. Unfortunately, UNTIL NOW, it is YOU who FAILED to GIVE us your ANSWER regarding WHO SUCCEEDED THE APOSTLEs when they LEFT.
18. kesa mag maktol ka dear sa sawsawan mo Atupagin mo MUNA yun tanong na ito sa iyo nun pa.

19. O mga kapatid paki tanong lang po si dear Ryan kung SINO ba ang SAMAHAN na PUMALIT sa mga APOSTOL ng sila ay mawala na? WHO SUCCEEDED the APOSTLEs when they LEFT?

AVOIDING the simple question. I though pa naman your PROUD of your heritage. Aren't you proud of your APOSTOLIC SUCCESSORs dear?20. This is to inform you that our dear Ryan has left without answering the very question on the TRUTH of the CHURCH who professes to be APOSTLIC SUCCESSORs. Who can blame him when Apostle Paul quite accurately RELAYED that the ones who come AFTER THEY LEAVE are NOT DEFENDERS of the TRUTH but are those who will DISTORT THE TRUTH.


21. So we can say that these APOSTOLIC SUCCESSORs work is clearly to DISTORT THE TRUTH. Thats why it is not surprising that we find them ABANDONING THE NAME of CHRIST and REPLACED THE NAME OF CHRIST with the CATHOLIC name which is just an INVENTED NAME. So it is without a doubt the CATHOLIC CHURCH is the APOSTATE CHURCH.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...